Privacy Beleid

DualDev, V.O.F. respecteert de privacy van elk individueel die onze websites bezoekt. Dit privacy beleid geeft bericht van de standaard voorwaarden onder welke DualDev de privacy van informatie geleverd door klanten van websites op het World Wide Web die eigendom zijn en beheerd worden door DualDev, inclusief dualdev.com en customer.dualdev.com beschermen.

Dit privacy beleid geeft bericht van de manier waarop wij informatie verzamelen en van de manieren waarop uw gegevens kunnen worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer deze regelmatig om nieuwe informatie te herzien.

Persoonlijk-Identificeerbare Informatie: DualDev ontvangt gewoonlijk alleen specifieke data over de bezoekers van haar websites wanneer zulke informatie vrijwillig geleverd wordt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een ondersteunings ticket aanvragen, CV informatie leveren voor werkgelegenheid of ons een e-mail sturen. Uiteraard, sommige van deze activiteiten vereisen dat zulke informatie geleverd wordt, zoals wanneer u een aankoop doet, uw credit card gebruikt om te betalen voor diensten, uw CV opleverd of specifieke informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk-identificeerbare informatie aan DualDev opgeeft via een van onze websites, zal het alleen gebruikt worden om uw aanvraag te behandelen.

In de meeste gevallen, kunt u opgeven of u wilt dat DualDev de opgegeven informatie voor andere doeleinden mag gebruiken. U heeft ook de mogelijkheid om een aanvraag te sturen naar privacy@dualdev.com maar DualDev behoudt het recht, naar eigen goeddunken, nieuwsbrieven en andere belangrijke informatie over uw DualDev diensten te sturen. Zonder enige specifieke instructie van u, mag DualDev de informatie die van u verzameld is gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten aangeboden door de DualDev familie of bedrijven, DualDev geautoriseerde agenten en andere goederen en diensten aanbieders met wie DualDev een band heeft en wier aanbiedingen misschien interessant zijn voor u. DualDev zal, hoe dan ook, uw persoonlijk-identificeerbare informatie niet verkopen of verhandelen behalve als we geautoriseerd of wettelijk verplicht zijn om dat te doen, of in het geval van onvermijdelijk fysieke schade tot de bezoekers of van anderen.

Op die DualDev sites waar het mogelijk is om DualDev met credit card of andere order informatie via het web te leveren, zal DualDev deze informatie beschermen en verzekeren door commercieel gebruikelijke web-gebaseerde bescherming en encryptie protocollen, bijvoorbeeld door gebruik van Secure Socket Layer (SSL) en Secure Electronic Transaction (SET). Op die sites waar u vrijwillig feedback, gegevens, antwoorden, vragen, reacties, suggesties, ideeën of anderzijds opgeeft, zal DualDev dat deel van de informatie als niet-vertrouwelijk en gepatenteerd en, tenzij anders vermeld in dit privacy beleid, DualDev zal geen verplichtingen aanvaarden om dergelijke informatie te beschermen tegen openbaarmaking.

Niet Persoonlijk-Identificeerbare (Generieke) Informatie: Over het algemeen verzamelt DualDev bepaalde generieke informatie automatisch. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het bestaat gewoonlijk uit informatie over het Internet adres toegewezen aan uw computer, het aantal en frequentie van bezoekers en welke DualDev sites bezocht zijn. DualDev verzamelt deze informatie voor het gelimiteerde doel om te achterhalen welke diensten de klant nodig heeft en waaraan de website moet voldoen.

We bereiken dit door bepaalde technologieën, zoals “cookies” (een technolige die gebruikt kan worden om de bezoeker informatie op maat over DualDev haar diensten te leveren). DualDev combineert de informatie die verzameld is niet op een manier waarmee persoonlijk-identificeerbare informatie gewonnen kan worden. U kan uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer u een cookie van een website ontvangt en kunt deze weigeren; dit kan tot gevolg hebben dat de functionaliteit van bepaalde website functies zoals het bestel systeem en het Controle Paneel gereduceerd worden.

Uw door DualDev gehoste Site, Server, Bulletin Board, Forum, Derde Sites: Informatie die u openbaart in een publieke ruimte, inclusief op blogs, bulletin boards, chat ruimtes of websites die DualDev gehost heeft voor u als onderdeel van uw DualDev diensten is toegankelijk voor iedereen die de ruimte bezoekt. DualDev kan geen garanties bieden over de informatie die u openbaart in deze ruimtes. Bovendien bevat DualDev haar websites links naar derde-partij websites die ongerelateerd zijn aan DualDev. DualDev kan geen bescherming bieden voor informatie die u openbaart op deze sites en raad aan dat u het privacy beleid van de sites bekijkt die u bezoekt.

Uitzonderingen en Limitaties: Afwijkend van het voorafgaande en in overeenstemming met de geldende wetten, werkt DualDev (i) volledig samen met de staat, lokale en federale ambtenaren bij een onderzoek met betrekking tot de inhoud (inclusief persoonlijke of privé elektronische communicatie overgedragen aan DualDev) of vermeende illegale activiteiten van elke gebruiker van de Dienst en (ii) neemt redelijke maatregelen ter bescherming van haar eigen rechten. Voor de beperkte doelen van het bereiken van dergelijke samenwerking, maatregelen en in overeenstemming met geldende wetten, kan DualDev genoodzaakt zijn om persoonlijk-identificeerbare informatie openbaar te maken.

Bovendien kan DualDev ervoor kiezen om toezicht te houden op het gebied van communicatie, van welk aard ook (i), om aan elke wet, regulatie of overheid verzoek te voldoen; (ii) mocht zo een openbaring noodzakelijk zijn of wenselijk om DualDev te bedienen; of (iii) om de rechten of eigendom van DualDev of anderen te beschermen. In connectie met de potentionele verkoop of overdracht van een van haar belang in dualdev.com en customer.dualdev.com en andere sites die eigendom zijn van de onderdeming, reserveert DualDev het recht om uw informatie (inclusief, maar niet gelimiteerd tot uw naam, adres informatie en andere informatie die u aan DualDev heeft geleverd) aan een derde partij dat (i) haar bedrijf richt op communicatie in producten of diensten te verkopen of over te dragen; (ii) accepteert om DualDev haar opvolger te zijn in belang en met acht tot het waarborgen en beschermen van de informatie verzameld en beheert door DualDev; en (iii) accepteert de verplichtingen van deze beleidsverklaring.